Thaipeoplevoice

“ราชการ10-ราชินี” เสด็จฯทำบุญวันแม่ พลเมืองทั่วทิศ ร่วมใจแต่งฟ้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชบุญกุศล เนื่องในวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชแม่พันปีหลวง” รายปี 2563ในโบสถ์ วัดพระศรีรัตนศาสดารามรวมทั้งพระที่นั่งอมรินทรำไพนิจฉัย ในพระราชวัง นายกฯนำเจ้าหน้าที่รัฐร่วมทำบุญสุนทานใส่บาตรมอบให้เป็นพระราชบุญกุศล เนื่องในจังหวะวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชแม่พันปีหลวง”ในสนามหลวงแล้วก็ร่วมเซ็นชื่ออวยพร พลเมืองทุกกลุ่มเหล่าทั่วทั้งประเทศ ทำบุญทำทาน “วันแม่แห่งชาติ” แสดงความซื่อสัตย์เมื่อเวลา 18.01 น. วันที่ 12 สิงหาคม พระบาทสมเด็จ กษัตริย์ และก็สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เดินทางไปพร้อมกับ สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริเพชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี สตรีรัตนราช– สาวน้อย สมเด็จพระเจ้าลูกยาคุณ เจ้าฟ้าครั้งปังแขนรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานที่ ราชสำนักดุสิต ไปยังอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และก็พระที่นั่ง อมรินทรำไพนิจฉัย ในพระราชวัง ทรงบำเพ็ญ พระราชบุญกุศล เนื่องในวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพสมเด็จ พระมเหสีสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชแม่ พันปีหลวง ในการนี้ สมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรมพระยาพระเทวดารัตนราชลูกผู้หญิงฯ ไทยบรมราชเด็กหญิง เฝ้าฯรับเสด็จในพระที่นั่งอมรินทพระอาทิตย์นิจฉัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังเฉลียงหน้าอุโบสถ บรรพชิตจีนแล้วก็ญวน อวยพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชแม่พันปีหลวง แล้วเสด็จฯเข้าอุโบสถ ทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าท่านของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชแม่พันปีหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการด้านหลังที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนพุทธปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แล้วก็พระพุทธยอดเยี่ยมหล้านภาไลย และก็ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดเทียนสำหรับสงฆ์สวดมนตร์นวัคคหายุสมธัมม์ รวมทั้งทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทพยดานพเคราะห์ โหราจารย์หลวงบูชาเทพเทวดานพเคราะห์แล้วเสด็จออกมาจากอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งประตูเกยข้างหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปเทียบเคียงที่หน้าพระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าท่านของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชแม่พันปีหลวง รวมทั้งธูปเทียนบูชาพุทธรูป เทวรูปองค์ปกครอง องค์แทรกชันษา แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมากรชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และก็พุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชแม่พันปีหลวง ที่ตั้งบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระเศวตฉัตร มหาฉัตรขาว ข้าราชการกรมการศาสนาขอศีล สมเด็จพระราชาคณะมอบให้ศีล สงฆ์ 89 รูป เจริญพระพุทธมนต์จบ ทรงประเคนไตรจีวรแก่สมเด็จพระราชาคณะรวมทั้งพระราชาคณะ ทรงหลั่งทักขิโณทก พระภิกษุมอบอนุโมทนา มอบอดิเรก ให้พรลา แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินพร้อมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าเพชรกิตำหนิยาภา นเรนทิราเทวดายวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริเพชร มหา วัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี สตรีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาคุณ เจ้าฟ้า คราวปังแขนรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร จากศาลาสหฤทัยชมรม ในพระราชวัง ไปตาม ถนนหนทางจักรีจรัณย์ เลี้ยวขวาประตูดีเลิศไชยศรี เข้าถนนหนทางหน้าพระลาน ไปยังถนนหนทางราชดำเนินใน รอบๆหน้าศาลฎีกา ยอดเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จรอบๆสองฝั่ง ถนนหนทางสายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถานที่ วังดุสิตที่ผ่านมาเมื่อเวลา 15.00 น. สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชแม่พันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกในช่องทางที่สมเด็จพระบรม ราชแม่พันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชบุญกุศลเป็นการ ส่วนพระองค์ เนื่องในจังหวะวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ วันที่ 12 ส.ค. 2563ในห้องโถงใหญ่ ชั้น 29 ตึกภูเขามิสิริมังคลานุสรณ์ โรงหมอจุฬาลงมือณ์ในโอกาสนี้ สมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าเพชรกิติเตียนยาภา นเรนทิรา เทวดายวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริเพชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ผู้หญิงรัตนราช สาวรุ่น รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาคุณ เจ้าฟ้าคราวปังมือ รัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จ ออกด้วย ในการนี้ ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนบวงสรวง รวมทั้งท่านผู้หญิงสิริกิว่ากล่าวยา เจนบวงสรวง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองผงพระบาทด้วย ช่วงเวลาที่เวลาเช้าวันเดียวกัน พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯแล้วก็ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมนางนราพร จันทร์อร่อย ภริยา เป็นประธานในพิธีการทำบุญสุนทานใส่บาตรมอบพระราชบุญกุศล เนื่องในช่องทางวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชแม่พันปีหลวง 12 เดือนสิงหาคม2563 โดยมีคณะองคมนตรีรวมทั้งภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาแล้วก็ภริยา ประธานหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ภริยา หน่วยงานราชการในท่าน คณะรัฐมนตรีและก็คู่รัก เลขาธิการนายกฯ ข้าหลวงประจำจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ภริยา ผู้บังคับบัญชาเหล่าทัพและก็ภริยา ผู้บังคับบัญชาตำรวจรวมทั้งภริยา ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ผู้แทนภาคเอกชนร่วมในพิธีการ แล้วต่อจากนั้นนายกฯแล้วก็ภริยาเดินทางไปลงชื่ออวยพรในห้องแดง ตึกหน่วยงานของรัฐในท่าน 904 ในพระราชวังวันเดียวกันประชากรทั่วทั้งประเทศร่วมทำบุญทำกุศลใส่บาตรเนื่องในวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระบรม ราชแม่พันปีหลวง” ตัวอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดยะลา อำเภอเมืองจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชวงศ์วาน ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดยะลา พล.ท.พรอำนาจ พูลความเจริญรุ่งเรือง แม่ทัพภาคที่ 4 ส่วนราชการนำชาวจังหวัดยะลาร่วมพิธีการทำบุญทำกุศลใส่บาตรและก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากนี้ ที่ จังหวัดจังหวัดสงขลา และก็ จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็มีสามัญชนร่วมทำบุญทำทานใส่บาตรมอบให้เป็นพระราชบุญกุศลด้วยเหมือนกัน ส่วนที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา นายสายฟ้า จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา แล้วก็หน่วยราชการ พสกนิกรร่วมใส่บาตรพระ 89 รูป ที่ จังหวัดบ่อน้ำรอยแดง นายนฤชา โฆษาเจริญ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระรอยดำ เป็นประธานปลดปล่อยประเภทสัตว์น้ำ ที่ฟาร์มแบบอย่างตามแนวความคิด บ้านห้วยหินลาด อำเภอสระโขงหลง จังหวัดบ่อน้ำรอยแดง ส่วนที่หน้าตลาดเทศบาลเมืองสระรอยดำ มีการเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารเที่ยงฟรีแก่ประชากรทั่วๆไป ที่ จังหวัดจังหวัดปทุมธานี มีดำเนินกิจกรรมขี่จักรยานเทิดทูนพระเกียรติ ระยะทาง 29 กิโลเมตรมีนักปั่นร่วม 299 คน ด้านนายรณโลก เหลืองสุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดชัยนาท ปลดปล่อยชนิดปลา 5 แสนตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามอบเป็นพระราชบุญกุศล ที่ จังหวัดจังหวัดลพบุรี พล.ท.ภูเขาไม่พัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บังคับบัญชาหน่วยสั่งการการทำศึกพิเศษ จัดกำลังพลและก็สามัญชน ไปบริจาคเลือด มอบเป็นพระราชบุญกุศลเหมือนกับอีกหลายจังหวัดทำบุญทำกุศลใส่บาตร มี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และชาวตลาดหลักห้า ที่เป็นตลาดโบราณอยู่ตรงรอยต่อเชื่อม 2 จังหวัดหมายถึงอำเภอดำเนินสบาย จังหวัดจังหวัดราชบุรี กับ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินกิจกรรมตักบาตรพระทางทะเลในลำคลองดำเนินสบาย หน้าวัดพระราชวังสิทธิ์ เนื่องในวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระบรมราชแม่พันปีหลวง” ที่สนามหลวง ตั้งแต่ตอนเวลาเย็นมีประชากรจากทั่วทุกหนทุกแห่งแล้วก็หน่วยงานต่างๆร่วมแต่งตัวด้วยเสื้อที่มีสีฟ้า เดินทางร่วมพิธีการจุดเทียนชัยอวยพร เนื่องในช่องทางวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชแม่ พันปีหลวง รายปี 2563 ท่ามกลางฝนที่ตกลงมารวมทั้งได้หยุดตกก่อนที่จะถึงพิธีการมอบให้เครื่องราชสักการ จุดเทียนชัยให้พรชัยมงคล ที่ พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ แล้วก็ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีการนางสาววันพระจันทร์เต็มดวง บุญยก อายุ 66 ปี จาก จังหวัดจังหวัดปทุมธานี ที่เดินทางมาร่วมพิธีการจุดเทียนชัยที่สนามหลวง บอกว่า ครอบครัวเชิดชูสมเด็จพระบรมราชแม่พันปีหลวงมากมาย ทรงมีพระเมตตาช่วยประชาราษฎร์ที่ประสบทุกข์มาตลอดก็เลยมาร่วมอวยพร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยบริบูรณ์และก็ทรงพระรุ่งโรจน์ยิ่งยืนนาน ถัดมาเวลา 19.19 น. พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีการมอบเครื่องราชสักการะบูชา จุดเทียนชัยอวยพรชัยมงคล เนื่องในวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชแม่พันปีหลวง โดยมีนางนราพร จันทร์อร่อย ภริยา พร้อมกับประธานหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญและก็คู่ชีวิต คณะรัฐมนตรีแล้วก็คู่บ่าวสาว ข้าราชการชั้นสูง ทหาร ตำรวจ ข้าราชการรวมทั้งภาคพสกนิกร ร่วมในพิธีการอย่างครบถ้วน